VIELSE

Hvad er et kirkebryllup?
Et kirkebryllup er både vielse og velsignelse af et par. Ved brylluppet siger parret ja til at leve sammen som ægtepar og til at elske og ære hinanden.

Kirkebryllup er tro, håb og kærlighed
Et kirkebryllup og en vielse på rådhuset er juridisk gyldigt på samme måde – et bryllup i kirken foregår som en gudstjeneste med bønner, salmer, bibellæsninger, en vielsestale og velsignelsen. Et kirkebryllup handler altså også om kristen tro, håb og kærlighed.

Vielse/velsignelse i Køge Kirke
For at få en aftale om vielse/velsignelse skal du henvende dig på kirkekontoret personligt, telefonisk eller ved hjælp af sikker mail ved hjælp af NemID - klik her for at komme videre til sikker mail.

Når I vil giftes, skal I først søge om det. Det gør I ved at udfylde en ægteskabserklæring fra den kommune, som I begge eller den ene af jer bor i. Efter I har sendt en ægteskabserklæring til kommunen undersøger de, om I opfylder betingelserne for at blive gift med hinanden. Kommunen udsteder derefter en prøvelsesattest, som I skal aflevere her på kirkekontoret (bor I i Køge sogn sender kommunen den dog selv til kirkekontoret.)
Det er vigtigt at være opmærksom på, at prøvelsesattesten kan blive for gammel. Den må højst være udstedt fire måneder inden vielsesdatoen.
Klik her for at komme videre til 'Når I vil giftes' på borger.dk

Ud over prøvelsesattesten skal kirkekontoret bruge navne og adresser på to personer der skal stå vidne til vielsen/velsignelsen.

Når vi har aftalt en dato og et tidspunkt laver vi en bekræftelse, som vi enten kan sende med posten eller kan afhentes på kirkekontoret. Senest en måned vielsen, henvender I er til præsten som skal forestå vielsen, for at aftale tid til en samtale. Ved samtalen med præsten aftaler I, hvordan vielsen skal foregå og hvilke salmer der skal synges. Derudover fortæller I om sig selv - dette bruger præsten til sin tale.

Navneændring ved vielse
Ønsker I navnefællesskab i forbindelse med vielsen søges dette på borger.dk - Skaber I navnefællesskab ved vielse er navneændringen gebyrfrit.
Klik her for at udfylde navneændring ved vielse

Hvorfor bryllup i kirken?

Når vi er allermest glade eller allermest triste, går vi ind i kirken. Her ses menneskelivet i et langt større perspektiv, nemlig det, den kristne tro byder på.
Som brudepar har I formentlig gjort jer nogle tanker om, hvorfor I vil giftes og hvorfor i kirken. De er naturligvis meget forskellige fra par til par - og måske også imellem jer indbyrdes.

Ægteskabet er det sted, hvor vi først og fremmest og mest intimt og forpligtende lever sammen med et medmenneske - med de særlige glæder og udfordringer det indebærer.
Mange brudepar kan være bekymrede for, at de ikke tror nok. 

Hvad I tror, er en sag mellem Gud og jer. Det man får med sig ved en vielse i kirken er en velsignelse af sit ægteskab. 
Det betyder ikke at man får et problemfrit liv som ægtepar. Men det betyder, at lige meget hvad der sker i livet sammen, så lover Gud, at han vil være med jer, alle dage indtil verdens ende.


Hent folder om bryllup i kirken