VIELSE

Dato og klokkeslet for vielsen aftales med kordegnekontoret.

I god tid inden vielsen – dog max. 4 måneder - skal man fremskaffe en prøvelsesattest via Borgerservice. Denne prøvelsesattest afleveres på kordegnekontoret sammen med navn og adresse på 2 vidner.

I god tid inden vielsen, henvender man sig til præsten som skal forestå vielsen, for at aftale tid til en samtale.

Ved samtalen med præsten aftaler man, hvordan vielsen skal foregå og hvilke salmer der skal synges. Derudover fortæller parret om sig selv, dette bruger præsten til sin tale. Og man taler om hvad ægteskab er for en størrelse.

Navnefællesskab

Ønskes der navnefællesskab i forbindelse med vielsen søges dette på borger.dk
Skabes der navnefællesskab ved vielse, er navneændring gebyrfrit.

Læs mere folderen 'Bryllup i kirken'.  

            
Hvorfor bryllup i kirken?

Når vi er allermest glade eller allermest triste, går vi ind i kirken. Her ses menneskelivet i et langt større perspektiv, nemlig det, den kristne tro byder på.
Som brudepar har I formentlig gjort jer nogle tanker om, hvorfor I vil giftes og hvorfor i kirken. De er naturligvis meget forskellige fra par til par - og måske også imellem jer indbyrdes.

Ægteskabet er det sted, hvor vi først og fremmest og mest intimt og forpligtende lever sammen med et medmenneske - med de særlige glæder og udfordringer det indebærer.
Mange brudepar kan være bekymrede for, at de ikke tror nok. 

Hvad I tror, er en sag mellem Gud og jer. Det man får med sig ved en vielse i kirken er en velsignelse af sit ægteskab. 
Det betyder ikke at man får et problemfrit liv som ægtepar. Men det betyder, at lige meget hvad der sker i livet sammen, så lover Gud, at han vil være med jer, alle dage indtil verdens ende.


Hent folder om bryllup i kirken