NAVNEÆNDRING

Hvis du ønsker at ændre navn, er det dét sogn, der er knyttet til din bopæl, der er sagsbehandler for din navneændring.
Alle navneændringsanmodning skal via borger.dk, det er også her du kan se priser og om du er fritaget fra at betale gebyr.

Klik her for at læse om navneændring