FØDSEL, DÅB OG NAVNGIVNING

Fødsel og faderskab

Alle nyfødte skal registreres senest 14 hverdage efter fødslen. Er barnet født på et hospital sørger jordemoderen for personnummer og at registreringen sendes videre til sognet. Ved hjemmefødsel, skal du/I selv anmelde fødslen. Anmeldelsen skal sendes eller afleveres til morens bopælssogn (se anmeldelsen på borger.dk ved at klikke her)

Er I, ved barnets fødsel, ikke gift med hinanden, skal I udfylde og underskrive en omsorgs- og ansvarserklæring om faderskab. I får samtidig fælles forældremyndighed over jeres barn.
Erklæringen kan udfyldes og underskrives både før fødslen og i de første 14 dage efter barnets fødsel. Hvis barnet er mere end 14 dage gammelt, kan I ikke længere benytte løsningen, og barnets mor vil modtage et brev fra Statsforvaltningen gennem Digital Post med information om, hvordan I registrerer faderskabet. (Klik her for at komme videre til faderskab på borger.dk)

Øvrig information kan hentes på borger.dk

Dåb og navngivning

Ifølge Navneloven skal alle børn have et navn, som skal registreres, inden der er gået seks måneder. Dette kan ske på to måder: Enten i forbindelse med dåb eller ved navngivning.
I Danmark er det på Ankestyrelsens hjemmeside du/I kan søge information om navne - gå videre til 'Navne' på Ankestyrelsens hjemmeside ved at klikke her

Dåb i Køge Kirke
I Køge Kirke kan dåb enten foregå ved gudstjenesten om søndagen eller ved en dåbsgudstjeneste, som finder sted den 2. lørdag i måneden kl. 10:00.
For at få en aftale om dåb skal du henvende dig på kirkekontoret personligt, telefonisk eller ved hjælp af sikker mail ved hjælp af NemID - klik her for at komme videre til sikker mail.

Hvem kan være faddere?
Når dit/jeres barn skal døbes, skal du vælge mindst to og højest fem personer, som skal være faddere. For at kunne være fadder, skal man selv være døbt med den kristne dåb i folkekirken eller en anden kristen kirke. Desuden skal man være konfirmeret eller være nået konfirmationsalderen. En gudmor/gudfar kalder man gerne den person, som bærer barnet til dåben. Det er også almindeligt, at en af forældrene bærer deres barn til dåben.

Ved dåben bliver barnet medlem af folkekirken.

Hvis du/I gerne vil have dit/jeres barn døbt i Køge Kirke skal du kontakte kirkekontoret - her kan du forspørge på dato. Når vi har aftalt en dato laver vi en bekræftelse, som vi enten kan sende med posten eller kan afhentes på kirkekontoret. Her skal du/I udfylde barnets navn samt oplysninger om fadder og herefter skal den returneres til kirkekontoret. Ca. 14 dage inden dåbsdagen skal du/I have en samtale med præsten.

Navngivning
Ønsker du at navngive dit/jeres barn uden en kirkelig handling, skal du gå ind på borger.dk (klik her for at komme videre til navngivning på borger.dk)

Hvorfor dåb

De fleste dåbsforældre vælger at få deres barn døbt, fordi det er tradition. I kirken ser vi også dåben som en god tradition, men vi mener også, at det stikker dybere.
Ved dåben takker vi Gud for det lille vidunder, han har skænket os, men samtidig sender vi også Gud en bøn i dåben. For når vi bliver forældre, så er der sjældent tvivl om, at vi vil gøre alt for vores børn - det er dog ikke altid, at vi kan være der. 

I dåben lover Gud, at han aldrig vil forlade os. Lige meget hvad jeres barn kommer ud for, så vil Gud være med.
Jeres barn vil aldrig være alene, Gud vil altid stå ved dets side og sige: ”Du skal ikke være bange, jeg er her.”
Dåben er et udtryk for et tilbud. Et løfte, en gave. Det er hvad I, på jeres børns vegne, siger ja til.


Hent folder om dåben ved at klikke her