PRAKTISK INFORMATION

Her på siden findes svar på en række praktiske spørgsmål.
Dåb, vielse og bisættelser har hver deres eget punkt i menuen til venstre.

Medlemskab

 • Medlem
  Du bliver medlem af Folkekirken ved dåben.
 • Dåb
  Hvis du ønsker at få dit barn døbt eller selv at blive døbt, skal du henvende dig til kordegnekontoret.
 • Optagelse
  Er du allerede døbt i et andet kristent trossamfund, og kan du blive optaget i folkekirken, kan du henvende dig til en præst i folkekirken og medbringe din dåbsattest.
 • Genindmeldelse
  Hvis du ønsker at komme tilbage til folkekirken efter at have været meldt ud, skal du henvende dig til en præst i dit bopælssogn og medbringe en skriftlig anmodning om genoptagelse.
 • Udmeldelse
  Ønsker du at melde dig ud af Folkekirken skal det ske skriftligt. Du kan enten aflevere brevet eller sende det, eventuelt på mail til kordegnekontoret.

Sognebåndsløsning
Normalt er man tilknyttet den eller de præster, der er i ens sogn, men af forskellige grunde kan man ønske at høre til en anden kirke.
I den situation kan man løse sognebånd til en bestemt præst.
For at løse sognebånd, skal man kontakte den præst, man vil løse sognebånd til.

Attestbestilling
Har du mistet din dåbs- eller navneattest, kan du få en ny på et hvilket som helst kordegnekontor.
Det samme gælder for vielsesattest, forudsat at vielsen er sket i en kirke. 
Du skal henvende dig på kordegnekontoret og medbring billedlegitimation.

Navneændring
Ønsker du at ændre navn, skal du ansøge om det på borger.dk, hvor der også er vejledning.