KONFIRMATION

Hvem kan konfirmeres?

Adgang til at blive konfirmeret har enhver, der er døbt med den kristne dåb og har modtaget konfirmationsundervisning i kirken. 
Hvis man ikke er blevet døbt, vil dåben finde sted inden konfirmationen.

Tilmelding
Alle 8. klasser får besked gennem skolen, mens tilmelding foregår via kirken
​Du vil inden opstart modtage informationer om konfirmationsforløbet på mail.

Hvornår
Konfirmander fra Søndre Skole konfirmeres Store Bededag.
Konfirmander fra Sct. Nicolai Skole konfirmeres lørdagen efter Store Bededag.
Det er muligt at få en anden dato for konfirmation, men det skal aftales med præsterne.

Læs mere i  folderen 'Konfirmation'.

Hvad er konfirmation

Konfirmation betyder bekræftelse. Ved konfirmationen bekræfter konfirmanden sin tro på Gud. Og konfirmanden bliver bekræftet i det løfte som man fik i dåben. Løftet om, at Jesus vil være med os "alle dage indtil verdens ende." 

Konfirmationen er også en måde at markere, at barndommen er forbi, og ungdommen begynder. Når man vælger at blive konfirmeret, bekræfter man, at Gud er med i ens liv, uanset hvor meget eller hvor lidt man tror. 

Man behøver ikke være helt sikker eller tro på en bestemt måde, før man kan blive konfirmeret. 
Tro handler netop ikke om sikkerhed, men om at turde tro og håbe. 

Man behøver ikke at vide, om man vil konfirmeres, når man går til konfirmationsforberedelse. 

Spørgsmål om konfirmation, tro, Gud, livet eller kirken, kan altid stilles til en præst.
I konfirmationstiden lærer man sin egen præst at kende, og præster har tavshedspligt. 
 

Konfirmation ved Køge Kirke

Elever fra Søndre Skole konfirmeres altid Store Bededag
A-klassen kl.10.00 og B-klassen kl.12.00
 
Elever fra Sct. Nicolai Skole konfirmeres lørdagen efter Store Bededag
A-klassen kl.10.00 og B-klassen kl.12.00