KONFIRMATION

Hvem kan konfirmeres?

Adgang til at blive konfirmeret har enhver, der er døbt med den kristne dåb og har modtaget konfirmationsundervisning i kirken. 
Hvis man ikke er blevet døbt, vil dåben finde sted inden konfirmationen.

Tilmelding
Alle 8. klasser får besked gennem skolen, mens tilmelding foregår via kirken
​Du vil inden opstart modtage informationer om konfirmationsforløbet på mail.

Hvornår
Konfirmander fra Søndre Skole konfirmeres Store Bededag.
Konfirmander fra Sct. Nicolai Skole konfirmeres lørdagen efter Store Bededag.
Det er muligt at få en anden dato for konfirmation, men det skal aftales med præsterne.

Læs mere i  folderen 'Konfirmation'.

Hvad er konfirmation

Konfirmation betyder bekræftelse. Ved konfirmationen bekræfter konfirmanden sin tro på Gud. Og konfirmanden bliver bekræftet i det løfte som man fik i dåben. Løftet om, at Jesus vil være med os "alle dage indtil verdens ende." 

Konfirmationen er også en måde at markere, at barndommen er forbi, og ungdommen begynder. Når man vælger at blive konfirmeret, bekræfter man, at Gud er med i ens liv, uanset hvor meget eller hvor lidt man tror. 

Man behøver ikke være helt sikker eller tro på en bestemt måde, før man kan blive konfirmeret. 
Tro handler netop ikke om sikkerhed, men om at turde tro og håbe. 

Man behøver ikke at vide, om man vil konfirmeres, når man går til konfirmationsforberedelse. 

Spørgsmål om konfirmation, tro, Gud, livet eller kirken, kan altid stilles til en præst.
I konfirmationstiden lærer man sin egen præst at kende, og præster har tavshedspligt. 
 

Konfirmation ved Køge Kirke

Elever fra Søndre Skole konfirmeres altid Store Bededag
A-klassen kl.10.00 og B-klassen kl.12.00
 
Elever fra Sct. Nicolai Skole konfirmeres lørdagen efter Store Bededag
A-klassen kl.10.00 og B-klassen kl.12.00

Tilmelding til konfirmation for 8. klasse (2019/2020)

Klik her (eller sæt dette link i en browser https://personregistrering.cpr.dk/personregistrering/konfirmation) for at tilmelde dit barn til konfirmationsforberedelse og konfirmation med dit NemID. Ved fælles forældremyndighed skal begge forældre give samtykke til tilmeldingen.
Hvis dit barn er døbt i udlandet eller et andet kristent trossamfund, skal du bruge en kopi af dåbsattesten.
Den digitale konfirmandtilmelding er åben mellem 1. april og 30. september, men du kan tidligst tilmelde dit barn året før konfirmationen.
Hvis du har brug for at tilmelde dit barn senere, eller behøver hjælp til tilmeldingen, er du velkommen til at kontakte vores kirkekontor.

VIGTIGT - for at gøre administrationen nemmere for os, skal konfirmandens skole og spor (ex Søndre skole 8.A) oplyses i feltet 'Yderligere kommentarer'. Selvom det er frivilligt vil vi også meget gerne bede om telefonnumre.