KIRKEGÅRDEN

Køge Kirkegårde består af

3 kirkegårde, der alle ligger centralt i Køge By - ikke langt fra kirken.

  • Klosterkirkegården i Vestergade
  • Assistens Kirkegård i Kirkestræde
  • Ny Sct. Nicolai Kirkegård mellem Nørre Boulevard og Sygehusvej.

Køge Kapel på Parkvej (tidligere Køge Krematorium), benyttes til bisættelser og højtideligheder.

Det smukke grønne område omkring Sct. Nicolai Kirke som tidligere blev brugt som kirkegård.