Køge Sogns Julehjælp 2018

For at komme i betragtning til julehjælp skal du bo i Køge Sogn og hovedsagelig være enlig/enlig forsørger for hjemmeboende barn/børn under 18 år.
Ansøgningsskema i papirformat om julehjælp kan hentes på Kirkekontoret, Sygehusvej 28, 4600 Køge, i kirken eller downloades her (printes, udfyldes og afleveres på kirkekontoret)